DVG Café Dementievriendelijk Ondernemen

  • -

DVG Café Dementievriendelijk Ondernemen

Category : Geen categorie

21 maart 2016

Eigenlijk raar
Eigenlijk raar dat we hier bij elkaar zitten, de zorg voor mensen met dementie zou gewoon en niets bijzonders moeten zijn, was de reactie van één van de ruim 80 deelnemers aan het DVG Café ‘dementievriendelijk ondernemen’. Locatie de Rabobank Hart van Brabant in de gemeente Oisterwijk, waar het DVG Café mede in het teken stond van het afscheid van directeur particulieren Wilfred Smit. De verpersoonlijking van ons motto ‘dichtbij en betrokken’ in zijn aandacht de afgelopen jaren voormensen met dementie, aldus algemeen directeur Martin Houben. En ja, zo reageerde Wilfred Smit, eigenlijk is het raar dat we opnieuw moeten uitvinden wat vroeger vanzelfsprekend was. Zijn stelling was: Zie dementie niet als een probleem, maar omarm het! En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Gewoon een beetje aandacht en geduld, zo verwoorde Karin Robben van damesmodezaak Bonnetterie Robben het.
Met het oog hierop werden twee vragen voorgelegd: Waarom willen we ondernemers betrekken bij DVG? en Waarom zouden ondernemers zich betrokken voelen bij het thema dementie?.

Het DVG Café werd ingeleid door Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen van de Universiteit voor Humanistiek. ‘Samen in de buurt’, was het motto van haar betoog. Om een antwoord te bieden op de ‘sociale verschraling’ bij kwetsbare ouderen, waardoor de zelfredzaamheid afneemt. Sociale verbondenheid is, zo stelde ze, essentieel voor zingeving, en ervaring van een zinvol leven werkt positief op iemands welzijn, gezondheid en geluk. En vergroot, als bron van steun en motivatie, deze zelfredzaamheid. Sleutelfiguren en intensieve samenwerking tussen organisaties (wonen, zorg, welzijn), burgers en bedrijven zijn daarbij een vereiste voor preventie en vroegsignalering van bijvoorbeeld beginnende dementie.
Omdat je bij buren nog moet aanbellen, maar in een winkel legitiem zomaar kunt binnenlopen, was een reactie. Een winkel speelt daarmee een belangrijke rol in sociaal contact, en ondernemers kunnen een belangrijke sociale functie vervullen. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook omdat mensen met dementie gewoon – en in toenemende mate – hun klanten zijn.

Ondernemers hebben er ook economisch belang bij, dat de klant – bij een oprechte en juiste benadering – klant blijft. En ondernemers blijken in de praktijk een bron van praktische, innovatieve oplossingen. Hier kun je creatief op inspelen, door bijvoorbeeld een ‘mantelzorgcompliment’ eens uit te reiken aan een ondernemer, of dit compliment aan mantelzorgers (die cruciaal zijn!) te laten bestaan uit produkten van lokale ondernemers.
Als advies gaven de deelnemers aan het DVG Café mee:

– om ambassadeurs onder ondernemers te werven (bijvoorbeeld de voorzitter van de winkeliersvereniging) om ondernemers bewust te maken;
-ervoor te zorgen dat lokale ondernemers elkaar informeren met praktische voorbeelden (kennisoverdracht, positief imago wordt rondgepraat);
– ondernemers zijn bereidwillig en betrokken, maar hebben handvatten nodig en initiatieven om bij aan te sluiten;
- zorg dat ondernemers ergens terecht kunnen (contactgegevens dementieconsulent);
– verbreed ‘dementie’ naar ‘kwetsbaarheid’, zodat ondernemers tegelijk ook over andere aspecten geïnformeerd worden.
Maar de boodschap van de avond werd verwoord door wethouder Peter Smit, in zijn oproep ‘van systeemdenken naar mensdenken’ te gaan.