Category Archives: Geen categorie

  • -

Elke dag een activiteit in de Alzheimerweek.

Category : Geen categorie

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Als dementievriendelijke gemeente vraagt Oisterwijk hier aandacht voor door een Alzheimer Week Oisterwijk te organiseren van 18 t/m 25 september. Met elke dag een activiteit voor en door mensen met dementie, mantelzorgers en zorgproffesionals.

De gemeente Oisterwijk is Brabantse koplopergemeente ‘dementievriendelijke gemeenten’. Inmiddels noemen 26 gemeenten in Brabant zich dementievriendelijk. Om aandacht te vragen voor Wereld Alzheimer Dag op 21 september wordt in Oisterwijk van 18 t/m 25 september een Alzheimer Week Oisterwijk georganiseerd.

Zondag 18 september, 13.00 uur

De Alzheimer Week Oisterwijk wordt op zondag 18 september geopend (13.00 uur) geopend met de onthulling van een glaskunstwerk ‘Sporen’ van Josette Meeuwis in de Alzheimertuin van Woonzorgcentrum Thebe De Vloet (Vloeiweg 85). Het kunstwerk wordt onthuld door burgemeester Hans Janssen samen met Mw. Alice Witlox. Haar man overleed in juli op slechts 50-jarige leeftijd aan de ziekte dementie. U bent van harte welkom.

Daarna (14.00 uur) volgt een cultuurhistorische natuur-wandeling die door het Oisterwijk B(iodiversiteit)-team en Heemkundekring is uitgezet. Deze wandelingen gaan langs De Voorste Stroom en het Kerkplein. U kunt starten bij De Vloet (Vloeiweg 85) en Het Poirtershuis (Kerkplein 28). Deelname is kosteloos met een versnapering bij de drie zorgcentra.

Maandag 19 september: 19.30 uur

Op maandagavond (vanaf 19.30 uur) worden in het Fontys Sociaal Innovatie Centrum (Kerkplein 28) 3 lezingen gehouden over hoe je door de natuur de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers kunt verhogen. Alle drie de lezingen gaan over projecten die in Oisterwijk plaats vinden. Ongelooflijk interessant en deelname is kosteloos.

In cultuurcentrum Tiliander (Spoorlaan 82c) is een lezing over de Ronnie Gardiner methode, met als titel Zet je Brein in Beweging. Dit is een vrolijke oefenmethode voor de hersenen op het ritme van muziek. Vanaf 19.30 uur.

Dinsdag 20 september: 19.30 uur

Al 6 jaar kent Oisterwijk een Alzheimer café voor informatievoorziening en lotgenotencontact. In Wijkcentrum De Coppele (Willem de Zwijgerlaan 59) wordt vanaf 19.30 uur een gezellige avond georganiseerd met Jolanda muziek. Kosteloos en met voor alle aanwezigen een presentje. Kom gerust eens langs.

Woensdag 21 september: 19.30 uur

Op deze avond willen we vanaf 19.30 uur aandacht schenken aan Wereld Alzheimer Dag. Deze bijeenkomst vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Rabobank (Burgemeester Verwielstraat 6). Dit wordt een inspirerende avond met nieuwe initiatieven voor een dementievriendelijk Oisterwijk. Laat u zich inspireren, onder het genot van een hapje en drankje van De Duinboeren. Kosteloos en u bent van harte welkom. De avond wordt geopend door wethouder Peter Smit.

14.00 uur: Voorafgaand aan deze avond kunt u zich laten informeren bij de bibliotheek. De hele Alzheimer Week is er een informatietafel, maar deze dag is van 14.00 tot 116.00 uur een zorgprofessional aanwezig die al uw vragen zal beantwoorden.

13.30 uur: En er is de mogelijkheid om een training ‘natuurbeleving’ te volgen voor mantelzorgers van mensen met dementie, vrijwilligers en zorgprofessionals. Deze training start om 13.30 uur bij Stanislaus in Moergestel. Erg waardevol, maar de training is voor maximaal 20 personen. Dus geef u op door een email naar info@dementiecooperatieoisterwijk.nl te sturen.

Donderdag 22 september: 19.30 uur

Vorig jaar is door de 4 woonzorgcentra in de gemeente Oisterwijk (Poirtershuis, Stanislaus, Catharinenberg, De Vloet) gezamenlijk een themaontmoeting georganiseerd in Cultuurcentrum Tiliander (Spoorlaan 82c). Dit was met meer dan 300 bezoekers zo’n succes dat dit herhaald wordt. De themaontmoeting dit jaar is een theatervoorstelling ‘De dementie van Jet en Harrie’ gespeeld door Ervarea. Entree is €2,50, maar de koffie is gratis. Voor iedereen die betrokken is bij een naaste met dementie.

Vrijdag 23 september: 13.30 uur

Ook op deze dag is er weer de mogelijkheid om een training ‘natuurbeleving’ te volgen voor mantelzorgers van mensen met dementie, vrijwilligers en zorgprofessionals. Deze training start om 13.30 uur bij De Vloet in Oisterwijk. Erg waardevol, maar de training is voor maximaal 40 personen. Dus geef u op door een email naar info@dementiecooperatieoisterwijk.nl te sturen.

Zaterdag 24 september:

WieKentKunst Moergestel organiseert allerlei activiteiten rond het thema ‘Geschiedenis’ wat voor de ouderen ook erg leuk of interessant kan zijn. Zie hiervoor het programma van WieKentKunst.

zondag 25 september: 14.00 uur

Als afsluiting van de Alzheimer Week Oisterwijk is er in het Lodewijks Kerkje (Kerkstraat 64) een expositie van Atelier Beeldkracht voor mensen met geheugenproblemen. Deze expositie laat zien dat, ook al lijdt je aan de ziekte dementie, je nog iets nieuws kunt leren. Laat u verrassen door onverwacht talent. Voor deze gelegenheid zullen cursisten van Atelier Beeldkracht burgemeester Hans Janssen portretteren. De cursisten laten hun kijk op de ander zien, maar worden ook zelf in beeld gebracht door Nol Havens ( fotograaf).

Op 17 september start de 5e editie van 2bike4alzheimer. Wij gaan wij de uitdaging aan om op een tandem/fiets de estafettetocht van 400 km te fietsen. Zo willen wij aandacht vragen voor dementie en meer onderzoek mogelijk maken. Wij doen mee met het team “Fietsen en brein” . Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt sponsoren bij deze sportieve en mentale tocht voor onderzoek naar dementie. Sponsoren kan door op de actiepagina van ons team een bedrag te doneren. Ga hiervoor naar http://www.2bike4alzheimer.nl/fietsbrein. Uw donatie is fiscaal aftrekbaar.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Team ”Fiets en Brein”

Team leden: Mieke Santegoets, Leony Daemen, Henk Bats, Marga Huijben,                   Francien van Druenen, Saskia Zandkuijl, Corrie Mathijssen, Cocky van Alderen


  • -

DVG Café Dementievriendelijk Ondernemen

Category : Geen categorie

21 maart 2016

Eigenlijk raar
Eigenlijk raar dat we hier bij elkaar zitten, de zorg voor mensen met dementie zou gewoon en niets bijzonders moeten zijn, was de reactie van één van de ruim 80 deelnemers aan het DVG Café ‘dementievriendelijk ondernemen’. Locatie de Rabobank Hart van Brabant in de gemeente Oisterwijk, waar het DVG Café mede in het teken stond van het afscheid van directeur particulieren Wilfred Smit. De verpersoonlijking van ons motto ‘dichtbij en betrokken’ in zijn aandacht de afgelopen jaren voormensen met dementie, aldus algemeen directeur Martin Houben. En ja, zo reageerde Wilfred Smit, eigenlijk is het raar dat we opnieuw moeten uitvinden wat vroeger vanzelfsprekend was. Zijn stelling was: Zie dementie niet als een probleem, maar omarm het! En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Gewoon een beetje aandacht en geduld, zo verwoorde Karin Robben van damesmodezaak Bonnetterie Robben het.
Met het oog hierop werden twee vragen voorgelegd: Waarom willen we ondernemers betrekken bij DVG? en Waarom zouden ondernemers zich betrokken voelen bij het thema dementie?.

Het DVG Café werd ingeleid door Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen van de Universiteit voor Humanistiek. ‘Samen in de buurt’, was het motto van haar betoog. Om een antwoord te bieden op de ‘sociale verschraling’ bij kwetsbare ouderen, waardoor de zelfredzaamheid afneemt. Sociale verbondenheid is, zo stelde ze, essentieel voor zingeving, en ervaring van een zinvol leven werkt positief op iemands welzijn, gezondheid en geluk. En vergroot, als bron van steun en motivatie, deze zelfredzaamheid. Sleutelfiguren en intensieve samenwerking tussen organisaties (wonen, zorg, welzijn), burgers en bedrijven zijn daarbij een vereiste voor preventie en vroegsignalering van bijvoorbeeld beginnende dementie.
Omdat je bij buren nog moet aanbellen, maar in een winkel legitiem zomaar kunt binnenlopen, was een reactie. Een winkel speelt daarmee een belangrijke rol in sociaal contact, en ondernemers kunnen een belangrijke sociale functie vervullen. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook omdat mensen met dementie gewoon – en in toenemende mate – hun klanten zijn.

Ondernemers hebben er ook economisch belang bij, dat de klant – bij een oprechte en juiste benadering – klant blijft. En ondernemers blijken in de praktijk een bron van praktische, innovatieve oplossingen. Hier kun je creatief op inspelen, door bijvoorbeeld een ‘mantelzorgcompliment’ eens uit te reiken aan een ondernemer, of dit compliment aan mantelzorgers (die cruciaal zijn!) te laten bestaan uit produkten van lokale ondernemers.
Als advies gaven de deelnemers aan het DVG Café mee:

– om ambassadeurs onder ondernemers te werven (bijvoorbeeld de voorzitter van de winkeliersvereniging) om ondernemers bewust te maken;
-ervoor te zorgen dat lokale ondernemers elkaar informeren met praktische voorbeelden (kennisoverdracht, positief imago wordt rondgepraat);
– ondernemers zijn bereidwillig en betrokken, maar hebben handvatten nodig en initiatieven om bij aan te sluiten;
- zorg dat ondernemers ergens terecht kunnen (contactgegevens dementieconsulent);
– verbreed ‘dementie’ naar ‘kwetsbaarheid’, zodat ondernemers tegelijk ook over andere aspecten geïnformeerd worden.
Maar de boodschap van de avond werd verwoord door wethouder Peter Smit, in zijn oproep ‘van systeemdenken naar mensdenken’ te gaan.


  • -

Welkom op de Website van de Dementie Cooperatie Oisterwijk

Category : Geen categorie

Oisterwijk wil “Dementie Vriendelijk” zijn. Wat is dat dan?

Een dementievriendelijke gemeente wil dat mensen met dementie en hun mantelzorgers volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. De gemeente Oisterwijk loopt daarin voorop, als een van de koplopergemeenten in de provincie Noord Brabant.

In 2012 startte er een werkgroep om dit, met steun van de gemeente, Zet, Contour de Twern, Indigo en een heleboel vrijwilligers, in vier jaar van de grond te krijgen. “We willen, nu deze periode bijna om is, het goede werk en alle energie niet verloren laten gaan en ook voor de toekomst initiatieven blijven ondersteunen”.

DCO is een samenwerkingsverband van bedrijven en sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties, dat zich ten doel stelt om gezamenlijk de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Niet door direct zorg te bieden maar door een structuur te bieden om initiatieven in het kader van ‘dementievriendelijk Oisterwijk’ blijvend te ondersteunen. Er is wel directe samenwerking met de dementieconsulenten die voor Oisterwijk, Moergestel en Heukelom bij de mensen thuis komen.