Met wie werken we samen?

Het woord coöperatie zegt eigenlijk al genoeg. Het betekent ‘samenwerking’ en dat is ook wat we doen en willen doen. Een samenwerkingsverband met bedrijven en particulieren met sociaal- en cultuurmaatschappelijke achtergronden en doelen.

Zij werken al mee aan onze coöperatie:

En nog een aantal particulieren en vele vrijwilligers.

Ieder met hun eigen talenten, kennis en kunde die we hard nodig hebben om onze doelen te halen.