Waar staan wij voor?

“Wij willen dat kennis, kunde en talenten niet verloren gaan en we kunnen door samenwerking (coöperatie) weer nieuwe ideeën laten ontstaan en verder ontwikkelen”.

Onze visie is dan ook om, door middel van samenwerking, nieuwe initiatieven te ondersteunen op allerlei gebieden om het in de gemeente Oisterwijk voor alle mensen met geheugenproblemen iets makkelijker te maken. Met begrip en kennis over de ziekte Dementie zal het in de toekomst makkelijker worden om langer vanuit een thuissituatie mee te kunnen participeren in onze gemeenschap en daardoor een vriendelijker en menswaardiger leven te kunnen blijven leiden. Mede hierdoor zal het ook voor de mantelzorgers een verlichting van hun taken kunnen betekenen omdat men er op kan vertrouwen dat hun zieke medemens opgevangen zal worden als dat nodig mocht blijken.